top of page

מה ההבדל בין ביטוחים כפולים לביטוחים מיותרים?

עודכן: 6 ביולי 2021

מהו ביטוח מיותר ומהו ביטוח כפול? מדוע חשוב לבטל ביטוח כפול?


מהו ביטוח מיותר ומהו ביטוח כפול?

ביטוח מיותר הוא ביטוח שאני כבר לא צריך (ואף יתכן ומעולם לא הייתי באמת צריך).


ביטוח מיותר יכול להיות ביטוח חיים לאדם שמסודר מבחינה כלכלית, או שהגיע לגיל מבוגר שכבר אינו נדרש. ביטוח מיותר יכול להיות ביטוח תאונות אישיות למי שמחזיק ביטוח רפואי מקיף ו/או ביטוח אבדן כשר עבודה, ועוד הרבה דוגמאות.


ביטוח כפול הוא ביטוח שהכיסוי בו כבר קיים בביטוח אחר.


נכון שביטוח כפול, בדיעבד, הוא גם ביטוח מיותר. אך מלכתחילה, הכיסוי בביטוח הכפול הוא כיסוי שאני צריך, אך הוא כבר קיים בביטוח אחר.


דוגמאות לביטוח כפול, אדם שמחזיק ביטוח בריאות קבוצתי ממקום העבודה ובמקביל מחזיק בביטוח בריאות פרטי. אדם שמחזיק בכיסוי תרופות בשני ביטוחים מקבילים. וכדו'.מה ההבדל בין ביטוחים כפולים לביטוחים מיותרים?

מדוע חשוב לבטל ביטוח כפול?

ביטול ביטוח כפול חשוב משתי סיבות:

  1. סיבה ראשונה, במקרים רבים כאשר יש לי ביטוח כפול, פשוט לא אקבל את הפיצוי שאני צריך משני הביטוחים אלא רק מאחד מהם. כלומר, במשך כל השנים שילמתי על שני ביטוחים, אך היות והם שייכים לתחום ה"שיפוי" (החזר בגין קבלות על הוכחת הוצאה) לא אוכל לדרוש את ההחזר פעמיים משני ביטוחים שונים.

  2. הסיבה השניה, גם בביטוחים השייכים לתחום ה"פיצוי" (החזר בגין המקרה, ללא צורך בהוכחת הוצאה) יכול מאוד להיות שאני לא צריך כיסוי כל כך רחב שכן הכיסוי שקיים לי בביטוח הרגיל מספק בהחלט. במקרים רבים תשלום פרמיות במשך שנים ארוכות פשוט מייתר את הצורך בביטוח שמלכתחילה כבר קיים כיסוי אחר שמספק עבורו.

אגב, בעת הגשת תביעה יש להצהיר האם ברשותך פוליסות נוספות בחברות אחרות ובמקרה כזה ייתכן ששתי החברות יתחלקו בתשלום התביעה. יוצא שאתה שילמת מלא לכל חברה בנפרד ואילו הן ישלמו רק חצי מסכום התביעה כ"א, בהחלט עסקה כדאית לחברות הביטוח.....לסיכום,

ביטוח אנו עושים על מנת לקבל את הסיוע מחברת הביטוח במקרה בו אירע לי אירוע קשה ולא אוכל לעמוד בנזק הכלכלי שיגרם בגינו. בין אם אקבל את הפיצוי בביטוח הכפול ובין אם לא אקבל את השיפוי בביטוח הכפול, אם אנחנו מגיעים למסקנה שיש לנו ביטוח ובו כיסוי המאפשר להתמודד אם האירוע, הרי שאין כל היגיון להמשיך לשלם כל השנים על ביטוח נוסף. ייעוץ עם יועץ ביטוח בלתי תלוי, כזה שאינו מוכר ביטוחים אלא יכול לבחון את הצורך, יוכל להמליץ את מי מהביטוחים הכפולים כדאי לשמור ועל מי ניתן לוותר.0 תגובות

Kommentare


bottom of page