התחילו עכשיו

בשלב הראשון ועל מנת לבצע את הבדיקה הראשונית-  

נאסוף את  הפוליסות הרשומות על שמך באתר "הר הביטוח" של משרד האוצר.

אפשרות נוספת היא כניסה עצמאית להר הביטוח ושליחת התדפיס אלינו

Tel: 073- 7069921

office@mic.co.il
 משרד ראשי - כפר סבא 

© 2019 כל הזכויות שמורות ליועץ שלי מבית מלמד יועצים.

Created by MagicMode Studio