top of page

"זעזוע בעולם הביטוח!", "השינוי הדרמטי בביטוחי הבריאות!" - השתכנעתם להקליק?

אמ;לק

לא יאמן, אבל בדיוק מה שצפינו בפוסט הקודם - קורה! לא, לא מצאנו כדור בדולח שחוזה עתידות אז לא לבקש מאיתנו את התוצאה של גביע האלופות, אבל כתבנו על ההיסטריה הצפויה סביב כניסת הרפורמות לתוקף והינה היא כאן.

אז למה הרפורמה לא תשפיע על רובינו, מה לעשות ומה לא.
אז זהו, שתי הרפורמות עליהן כתבנו בפוסט הקודם נכנסות לתוקף ב-1.10 (אלא אם אחת מהן תדחה, שוב, ברגע האחרון).

תקציר הפרקים הקודמים: מהן הרפורמות המדוברות (בעברית פשוטה ככל שניתן): רפורמת משרד האוצר בפוליסת הניתוחים (בעיקר) - פוליסות פרט חדשות ימכרו קודם במסלול משלים שב"ן, ותידרש פעולה אקטיבית של המבוטח לעבור לשקל ראשון. והחל מאפריל 2024, גם מבוטחים בפוליסות פרט קיימות שנמצאים במסלול 'שקל ראשון' (שהונפקו לאחר 2016) יועברו למסלול משלים שב"ן. המבוטחים יוכלו לבקש אקטיבית לחזור למסלול שקל ראשון. ברפורמת פוליסת בסיס אחידה של רשות הפיקוח - החל מה-1.10, חברות הביטוח ישווקו פוליסות בריאות בסיסית בנוסח אחיד הכולל את הכיסויים, השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל, תרופות שלא בסל הבריאות וניתוחים בחו"ל, כבסיס לפני מ


כירת כל ביטוח בריאות נוסף אחר.


האם השינויים האלו יחלו עלי?

מבוטחים בפוליסת ביטוח בריאות קבוצתית:

השינויים הללו לא יחולו עד להגעה למועד חידוש הפוליסה. ואז, כמו בכל שינוי רגולטורי, יכנסו לתוקף בפוליסה המתחדשת.מבוטח בפוליסת פרט:

אם הפוליסה כוללת פרק ניתוחים והונפקה לאחר ה-2016, באפריל 2024 היא תוסב לפוליסת משלים שב"ן. תוכל לבקש לחזור לפוליסת שקל ראשון במידה ותרצה.


איך תחום הביטוח כולו אמור להיות מושפע מהרפורמות הללו:

לרפורמת פוליסת הבריאות הבסיסית של רשות הפיקוח לא צפויה להיות השפעה משמעותית בטווח הקרוב. רק יצירת אחידות בתקווה שתוביל למאבק מחירים ולכיסוי חשוב ובסיסי לכל המבוטחים.

לרפורמת הניתוחים של משרד האוצר צפויה להיות השלכה משמעותית יותר על תחום הניתוחים בישראל:

  • במידה והרפורמה תצליח - אנו צפויים לראות ירידה הדרגתית בהצעות של מסלולי 'שקל ראשון' בחברות הביטוח, ומעבר של יותר ניתוחים (ורופאים) לביצוע דרך השב"ן.

  • במידה והרפורמה תיכשל - אנו צפויים לראות ירידה משמעותית באיכות השירות וזמני ההמתנה לניתוחים דרך השב"ן, עלייה גבוהה מאוד של פרמיות בפרק הניתוחים 'שקל ראשון' וניסיון לייצור עוד רפורמה מתקנת.


אז מה לעשות עכשיו?

לאכול בריא, להוסיף פעילות ספורטיבית ולהודות על הבריאות והאנשים הטובים שמסביבכם.

ביטוח חבר או ביטוח צוות

ולגבי ביטוח הבריאות שלך?

כמעט כלום.

למה כמעט? אם אתה מבוטח בביטוח פרט בלבד, ומנצל מאוד את הפוליסה בתביעות ניתוחים, שווה יהיה לך כנראה לחזור למסלול 'שקל ראשון'. לכל השאר, בביטוחים הפרטיים והקבוצתיים, פשוט אין צורך לשנות כלום.


אבל התקשרו אלי מוקדנים וסוכנים עם הצעות והזהרות לקראת הרפורמה!

כן. זה קורה לפני כל רפורמה. לא משנה אם היא קשורה או לא. הטלפונים תמיד יהיו להוסיף ביטוחים וכיסויים, גם אם כלל אין להם קשר לרפורמה (מחלות קשות או תאונות אישיות). ניתן להיות בטוחים שאף אחד לא יתקשר אליכם לשנות מסלול ביטוח שקיים אצלכם לכזה שהוא משתלם יותר אפילו אם הוא טוב לכם יותר. העמלות והכספים משנים ומשפיעים על התמונה.


לסיכום,

אנו נמשיך לעקוב ולבחון את ההשפעות של הרפורמות הללו בחודשים הקרובים. כמובן שמוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה או התייעצות פרטית.


בריאות וטוב לכולנו!

0 תגובות

Comments


bottom of page