top of page

מדיניות פרטיות לשירות זימון תור מהיר

אנחנו, במלמד יועצים מכבדים את הפרטיות שלך ולכן יצרנו את מדיניות הפרטיות הזו.

 

מי אנחנו?

מלמד יועצים הוא הגורם המפעיל את השירות לו נכתבה מדיניות פרטיות זו. לצרכי מתן השירות אנחנו אוספים מידע כפי שמפורט במדיניות הפרטיות שלנו. המידע שיאסף ישמר אצלנו, ויועבר לאחרים רק בהתאם למדיניות זו.

האם אתה חייב לספק לנו מידע?

אין חובה לספק לנו מידע על פי חוק, אך ללא המידע לא יהיה ניתן לקבל את השירותים שאנו מציעים.

מה המידע האישי שאנחנו שומרים?

המידע שאנחנו שומרים על אודותיך הוא שמך המלא, פרטי הקשר שתספק לנו, חברת הביטוח שאתה מבוטח בה, קופת החולים ותוכנית השב"ן אליהן אתה משתייך, סוגי הטיפולים שאתה מבקש לקבל, המחיר שנגבה ממך, הניצול של ביטוחים או קופות חולים, וכן כתובת הדואר האלקטרוני שלך, מספר הטלפון שלך,  ומידע מזהה נוסף שתמסור לנו באמצעות השירות.

אתה מאשר לנו אף לקבל מהמרכזים הרפואיים אליהם אנו מעבירים את פרטייך לקבל פרטים אלו, וזאת לצרכים המפורטים במדיניות פרטיות זו.

אנחנו עשויים עוד לאסוף עוד מידע מזהה על אודותיך במקרה שבו תצור איתנו קשר ונצטרך לשמור את המידע הזה לצרכי השירות.

מה המידע שאינו מזהה אישית שאנחנו שומרים על אודותיך?

המידע הלא מזהה שנאסף על אודותיך הוא השימוש שלך בשירות, כגון העמודים שצפית בהם, מידע טכני על ציוד הקצה שלך, כגון גרסת דפדפן, מערכת ההפעלה שלך, רזולוציית המסך וכדומה, מידע סטטיסטי ולא מפולח אישית כגון מדינה, פלח אוכלוסיה, גיל משוער (אם לא נתת גיל).

כיצד אנחנו אוספים על אודותיך מידע?

אנחנו אוספים את המידע שאתה מספק לנו בזמן השימוש בשירות שלנו, וגם מקבלים פרטים עלייך מהמרכזים הרפואיים שאליהם הפנינו אותך, במידה ותבחר להשתמש בשירות.

כיצד אנחנו משתמשים במידע שנאסוף?

אנחנו משתמשים במידע שאספנו לצורך פניה אלייך לגבי התעניינות שלך בטיפול רפואי, לבחינת ניצול הפוליסות שלך, לשיפור השירות ולניתוחים סטטיסטיים על הלקוחות שלנו, ליצירת חוויה מותאמת אישית.

למי יש גישה למידע על אודותיך?

אנחנו מספקים גישה למידע לעובדים שלנו, שנמצאים תחת חובת סודיות מלאה, לספקי שירותים שלנו שכפופים לאותה חובת סודיות ושדרושים לצורך אספקת השירות ולמרכזים רפואיים לצורך קביעת טיפול.

האם מותר לך לעיין או למחוק את המידע?

זכותך תמיד לעיין במידע או לבקש את מחיקת המידע שאינו נחוץ עוד על ידי פניה אלינו בכתב באמצעות דואר אלקטרוני. אנו נשיב לפניה כזו בתוך 30 ימים. לצורך אימות הזהות, יכול להיות שנדרוש פרטים נוספים.

האם לצדדים שלישיים יש גישה למידע? 

אנו משתמשים בשירות Google Analytics לניתוח השימוש שלך באתר ובשירות Facebook לשימוש לצרכי פרסום ומידע חברתי. פרט לכך, לא נעביר את המידע לצד שלישי ללא אישורך המפורש.

כיצד אנחנו יכולים לצור איתך קשר?

אנו נצור עמך קשר טלפוני ובאמצעים אלקטרוניים לצרכי הצעת שירותים; תמיד ניתן לבקשה הסרה מרשימת התפוצה שלנו. אם המידע הועבר לאחרים, ההסרה תחול גם עליהם.

כיצד אנחנו מדווחים על אירועי אבטחה?

אנחנו מדווחים לך רק על אירועי אבטחת מידע חמורים, אם יקרו.

מיהו קצין הפרטיות שלנו, וכיצד תוכל לצור עמו קשר? אנו מכבדים את הפרטיות שלך ואת החוק, לכן יש לנו בארגון ממונה על הגנת פרטיות, שי מלמד.

קצין הפרטיות שלנו יקבל את התלונה ויפרסם דוחות רבעוניים על תלונות של כלל המשתמשים בשירות.

האם אנחנו משתמשים בעוגיות?

עוגיה היא קובץ ממוחשב שנשתל במחשב או במכשיר הקצה שלך ומאפשרת לזהות אותך כאשר אתה גולש באתרים שונים. במהלך השירות, השירות משתמש בעוגיות, אנחנו מאפשרים גם כן לאחרים להשתמש בעוגיות בשירות, העוגיות ישמשו גם בשירות וגם מחוצה לו כדי להציג לך פרסום מפולח. (אנחנו לא משתמשים. השאלה אם להשאיר למקרה של שימוש עתידי?)

bottom of page