תוכנית ליווי ללקוחות מלמד יועצים

ניתן לסיים / לשנות תוכנית בכל עת.

חבילה פרימיום

איסוף וניתוח החומר ביטוחי

פגישת ייעוץ פרונטלית / בזום

דו״ח מסכם

מענה לשאלות באמצעות דוא״ל  וטלפון במהלך כל שנת הליווי

מעקב [נודניק] אחר ביצוע המלצת הייעוץ

ליווי וייעוץ שוטף בדוא״ל בביטוחי הריסק [חיים-בריאות] בפוליסות קיימות

קבלת עדכוני ביטוח רלוונטים באופן שוטף בדוא״ל

סיוע בביטול פוליסות ביטוח מרחוק + אישור ביטול 

סיוע באיתור רופאי / מנתחי הסכם הטובים ביותר בתחומם

התייעצות בדוא״ל לפני ביצוע שינויים בביטוחי הריסק בפוליסות קיימות

בדיקת דחיות של תביעה על ידי חברות הביטוח

התייעצות לפני רכישת ביטוח בריאות / חיים חדש

₪380 / לשנה

זכאות לפגישת ייעוץ אחת ל-3 שנים ב-50% מעלות ייעוץ פרטי

שימוש בשירות www.monii.co.il 

חבילה מורחבת

איסוף וניתוח החומר ביטוחי

פגישת ייעוץ פרונטלית / בזום

דו״ח מסכם

מענה לשאלות באמצעות דוא״ל במהלך כל שנת הליווי

מעקב [נודניק] אחר ביצוע המלצת הייעוץ

ליווי וייעוץ שוטף בדוא״ל בביטוחי הריסק [חיים-בריאות] בפוליסות קיימות

קבלת עדכוני ביטוח רלוונטים באופן שוטף בדוא״ל

סיוע בביטול פוליסות ביטוח מרחוק + אישור ביטול 

סיוע באיתור רופאי / מנתחי הסכם הטובים ביותר בתחומם

התייעצות בדוא״ל לפני ביצוע שינויים בביטוחי הריסק בפוליסות קיימות

₪180 / לשנה

חבילה בסיסית

איסוף וניתוח החומר ביטוחי

פגישת ייעוץ פרונטלית / בזום

דו״ח מסכם

מענה לשאלות באמצעות דוא״ל עד שבועיים לאחר הפגישה

כלול בעלות

הייעוץ

* המחיר הנקוב הינו מחיר השקה.

** כל הייעוצים המוצעים הינם בתחום ביטוחי ריסק בלבד. כגון: ביטוח חיים (ללא חיסכון), בריאות וסיעוד, אבדן כושר עבודה, תאונות אישיות ועוד.

תנאים כלליים:

ההרשמה לשירות היא הסכמה למנוי שנתי מתחדש. בתום 12 חודשים מיום ההתקשרות תחויב בשנית על ידי כרטיס האשראי ותקבע לך שיחה או פגישה נוספת,

בהתאם לתכנית שלך. ניתן לבטל את ההתקשרות עד 30 ימים לפני מועד החידוש, בהודעה מראש.

מלמד יועצים רשאית לבטל את ההתקשרות מכל סיבה שהיא, ובמקרה כזה תשיב את כספך עבור כל השירותים שטרם סופקו.

לצורך מתן השירות אתם מרשים למלמד יועצים להחזיק את המידע שנמסר להם, וזאת למטרות אספקת השירות בלבד. פרטי החיוב ישמרו בצורה מאובטחת על

ידי חברת הסליקה שתספק למלמד יועצים את שירותי הסליקה.

על ידי הרשמה לשירות אתם נותנים את הסכמתכם לקבלת עדכונים מקצועיים ו/או דברי פרסומת ממלמד יועצים ומי מטעמם. תמיד תוכלו להודיע על סירובכם

לקבלת הודעות אלו.

השירות:

השירות כולל ייעוץ בנושאי ביטוח על בסיס החבילות שאושרו והוזמנו על ידך. החבילות שצורפו בהצעת המחיר הם חלק בלתי נפרד מתנאים שלו.

תנאי ביטול העסקה:

תנאי הביטול הם: עד 14 ימים מיום ההתקשרות, ובתנאי שלא ניתנו שירותים על פי החבילה שנרכשה. אנחנו רשאים, בנסיבות בהן ראינו כי לא נעשה שימוש

בשירותים, לזכות אותך במקרה שתבקש לבטל את העסקה בתאריך מאוחר יותר, וזאת במקרה שהבנו כי לא שלחת הודעת סיום בתום לב.

אין באמור כדי לגרוע את זכויותיכם על פי דין לביטול עסקה, במקרה שהם גוברים על תנאים אלו.

Tel: 073- 7069921

office@mic.co.il
 משרד ראשי - כפר סבא 

© 2019 כל הזכויות שמורות ליועץ שלי מבית מלמד יועצים.

Created by MagicMode Studio